Kapsle: Kegcaps 69/70 mm, Grundey G-type (850/box)
IsNew


Proszę określić dokładną ilość i preferowane opakowanie produktów, którymi jesteś zainteresowany.


Ilość  Karton
Przetworzony jak -Red REF 102/185c2x
-Yellow REF 4/107c
-Brown REF 154/4635c
-Blue REF 141/293c
-Gold REF 116/873c
-White REF 86
-Black REF 91/6c2x
-Orange REF 43/021c
-Green REF 147/356c
Opakowanie -Karton